Till innehåll på sidan

CESIS Forskning

En viktig del av CESIS-forskningsmiljö är utvecklingen och underhållet av omfattande databaser för innovationsstudier. Dessa databaser härrör från SCB, baserad på individer och företag, som täcker hela befolkningen av människor, företag, industrier och regioner i Sverige. Med tiden har CESIS kompletterat dessa databaser med annan väsentlig information, såsom världsomspännande patentstatistik, information om varumärken och sammansättning av styrelsen fördirektörer. Idag erbjuder CESIS-miljön mikrodata för världsklass för innovationsforskning.

Sedan 2004 har cirka 30 forskare inom CESIS-nätverket publicerat flera hundra internationella peer-reviewed vetenskapliga artiklar i fält-specialiserade tidskrifter och i topprankade tidskrifter. Dessutom har flera bokvolymer producerats och publicerats av ledande internationella bokförlag. De CESIS-anknutna horskarna har också deltagit i offentliga utredningar om ekonomi, skatter och regleringar. Forskning har också utförts på uppdrag av statliga och regionala myndigheter liksom FN och andra internationella organ.

Tillhör: CESIS
Senast ändrad: 2019-02-22