Till innehåll på sidan

Om oss

Centrum för Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) grundades 2004 av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Jönköpings universitet med målet att erkännas som en viktig nod inom det internationella forskningssamhället som studerar på mikrofundament för innovation och tillväxt.

Den innovativa användningen av metoder och tekniker för att utveckla och analysera omfattande högkvalitativa data har visat sig framgångsrik och har lett till en betydande internationell synlighet. CESIS rankas idag bland de fem procent ledande forskningsinstituten världen över internationellt inom åtta av de cirka 80 forskningsområden som ingår i IDEAS/REPEC (världens största bibliografiska öppna databas för ekonomi och finans).

Tillhör: CESIS
Senast ändrad: 2019-02-22