Syfte

Syftet med CESIS är att bidra till en djupare förståelse för det ömsesidiga beroendet mellan innovation och ekonomisk utveckling. Under senare år har betydelsen av miljövänlig teknik och gröna innovation fått en central roll i CESIS-forskningsmiljö. Detta innebär ökat fokus på en bredare uppsättning av nyckelfaktorer för övergången till ekonomin till en hållbar tillväxt såsom finansiering, subventioner, skatter och regleringar, men även stigberoende i teknikutveckling och kunskapsspridning mellan olika teknikområden.