Till innehåll på sidan

Den 25 januari 2013 försvarade Zara Daghbashyan framgångsrikt sin doktorsavhandling

Publicerad 2013-02-01

“University Efficiency Analysis and Entrepreneurship among University Graduates ”

Avhandlingen består av fem artiklar, där tre av uppsatserna analyserar effektiviteten inom högre utbildningsinstanser och två av uppsatserna analyserar entreprenörskap bland individer med högskoleutbildning. Effektiviteten inom högre utbildningsinstanser analyserade på tre nivåer: i) universitetsnivå, ii) nationell nivå och iii) europeiska nivå. Uppsatserna som analyser entreprenörskap bland individer med högskoleutbildning baseras på unik svensk registerdata från statistiska centralbyrån. Den första uppsatsen analyserar skillnader i entreprenörskap givet vilket universitet som individen examinerats från. Den andra uppsatsen undersöker den relativt höga andelen entreprenörskap bland konststuderande. Hitta artiklar här »

Tillhör: CESIS
Senast ändrad: 2013-02-01